Laura Bangels

Gedragscentrum voor honden

2-jarige opleiding ‘Hondengedragsdeskundige’


Voor iedereen die op zoek is naar kennis over hondengedrag, al dan niet met de bedoeling om er professioneel mee aan de slag te gaan, is er de opleiding ‘Hondengedragsdeskundige‘.

 

De kennis die u zal opdoen geeft u een waarheidsgetrouw beeld van wat een hond nu precies is, hoe hij de wereld ervaart, hoe hij denkt, wat hij voelt, wat hij nodig heeft, … . U zal niet alleen uw eigen hond beter leren begrijpen, maar u kan met deze stevige basis een carrière als hondengedragsbegeleider uitbouwen indien u dit wenst.

 

Ook voor professionals zoals dierenartsen, dierenartsassistentes, instructeurs, asielmedewerkers, trainers, trimmers, fokkers, … levert de opleiding een waardevolle bijdrage om uw klanten een onderbouwd advies over de gedragsproblemen van hun hond te kunnen geven.

Opbouw Opleiding

Deze opleiding onderscheidt zich door een zeer sterk wetenschappelijke benadering van hondengedrag. De hoofddocent is als één van de weinigen in België universitair geschoold in diergedrag. Onze gastdocenten zijn eveneens universitair geschoold in hun vakgebied. Onze trainers zijn referentie in hun specialisatie, nationaal en internationaal.

De lesdagen zijn verspreid over 2 jaar zodat u voldoende tijd heeft om alle informatie te verwerken en om voldoende ervaring op te doen.  

Beide jaren zijn opgebouwd uit verschillende modules. Aan het einde van het eerste jaar kan u, indien gewenst, reeds aan de slag als gedragsbegeleider voor pups. Na het tweede jaar bent u in staat om gedragstherapieën uit te werken en te begeleiden. We kiezen er bewust voor om de opleiding enkel in z’n geheel aan te bieden, zo starten we én halen we de eindmeet met dezelfde groep. Bovenop een hoge inhoudelijke standaard, hechten we dus ook veel belang aan een fijne groepsdynamiek. We weten dat dit de collegialiteit later enkel ten goede kan komen.  

Bij iedere lesdag horen opdrachten en/of discussievragen zodat u een leidraad heeft om de theorie te verwerken. Tijdens discussiemomenten worden deze opdrachten besproken.

Na de theoretische modules vindt er, zowel in het eerste als in het tweede academiejaar een examen plaats waarin de tot dan toe behandelde thema’s getest zullen worden. Ook gaat u aan de slag tijdens een stageperiode onder begeleiding van een medewerker van het Gedragscentrum voor honden.

Na het inleveren van de stageopdrachten kan u mits een goede beoordeling het diploma ‘Hondengedragsdeskundige’ behalen.

Het aantal deelnemers per groep wordt beperkt tot 10 zodat iedereen de begeleiding krijgt die hij of zij nodig heeft.

Er starten 2 nieuwe groepen in september:

Weekendgroep: 11/9, 16/10, 20/11, 11/12, 18/12, 8/01, 22/1, 12/2, 26/2, 19/3, 2/4, 4/6 (discussie) & 18/6 (examen).

Weekgroep: 21/9, 19/10, 23/11, 14/12, 21/12, 11/1, 25/1, 8/2, 22/2, 15/3, 29/3, 7/6 (discussie) & 21/6 (examen).   

Vraag nu de uitgebreide folder en het inschrijvingsformulier aan via info@gedragscentrumvoorhonden.be

U kan de opleiding “Hondengedragsdeskundige” ook afronden door de 1-jarige opleiding “Professionele Hondentrainer” aan te vullen met vervolgmodules. Indien u hierin geïnteresseerd bent, kan u meer informatie aanvragen via info@gedragscentrumvoorhonden.be .

Opleidingsjaar 1

Module 1 Ethologie van de hond
 • Biologische benadering van gedrag
 • Domesticatie en effecten op anatomie, fysiologie en gedrag
 • Oorzaken van gedrag
 • Zintuiglijke waarneming van de hond
 • Communicatie van de hond
 • Ethogram van de hond
 • Hondengedrag leren observeren en interpreteren
Module 2 Leerprocessen
 • Niet-associatief leren
 • Associatief leren
 • Complex leren
 • Versterkingsschema’s
 • Fysiologische effecten van training
 • Herkennen van stress tijdens de training
 • Trainingsschema’s uitwerken voor “basisvaardigheden” voor huishonden
 • Praktijk: basisvaardigheden trainen (o.b.v. Jelte Van Camp, Canifit
 • Optionele praktijkdag 1: Clickertraining (Jelte Van Camp, Canifit)
 • Optionele praktijkdag 2: SATS (Erica Bokelmann, Annorlunda)
 • Optionele praktijkdag 3: Speuren (Lies Vanacker, Dogs in Mind)
 • Optionele praktijkdag 4: Positieve Jachttraining (Sofie Callens, Hondersteboven)
Module 3 Gedragsontwikkeling
 • Ontwikkelingsfasen van de hond
 • Principes van gedragsontwikkeling, inprenting, socialisatie en hechting
 • Invloeden van genetische achtergrond
 • Ouderdomsverschijnselen
 • Ethologische behoeften van de hond
 • Basisprincipes voor beloningsgerichte puppyopvoeding
 • Adviezen formuleren voor beloningsgerichte puppyopvoeding & training
Module 4 Communicatietraining

Gastcollege door dr. Erna Claes, doctor in de psychologie en expert-trainer bij Fenrir Consult 

 • Inzichten in menselijke communicatie, interacties en gedrag
 • Hindernissen in communicatie, inzicht en wegwerken
 • Wanneer praten bij je werk hoort: basisvaardigheden
 • Aandacht voor en omgaan met verschillende reacties van de eigenaar
 • Vakspecifieke vaardigheden
Module 5 Didactiek
 • Praktische opbouw bij het organiseren van puppylessen
 • Inhoud en opbouw van puppylessen
 • Prijssetting
 • Instructies geven aan puppyeigenaars
 • Opbouw van een puppyconsultatie
 • Cases puppyconsultaties
Stage 1 - Gedragsbegeleiding bij pups en jonge honden
 • 1 puppyconsultatie of puppyles “schaduwen” bij een professionele gedragsbegeleider van het Gedragscentrum voor honden
 • 3 puppyconsultaties of puppylessen zelfstandig uitvoeren onder supervisie van een professionele medewerker van het Gedragscentrum voor honden

Opleidingsjaar 2

Module 6 Etiologie en behandeling van ongewenst, emotioneel en pathologisch gedrag
 • Indeling van probleemgedrag
 • Mechanisme, evolutie, functie en ontwikkeling van emoties bij honden
 • Fysiologie van een stressrespons
 • Gevolgen van acute en chronische stress
 • Oorzaak, diagnose en behandeling van ongewenst gedrag zoals opspringen, graven, vernielen, …
 • Oorzaak, diagnose en behandeling van emotioneel gedrag zoals angst, agressie, scheidingsgerelateerde stoornissen, … 
 • Oorzaak, diagnose en behandeling van pathologisch gedrag zoals obsessief compulsief gedrag, hyperactiviteit, autisme, … 
 • Gastcollege “Neurologie en gedrag” door gedragsdierenarts Pascale Trimpeneers
 • Optionele praktijkdag: BAT (Erica Bokelmann)
 • Cases gedragsconsultaties
Module 7 Diagnostiek
 • Voorbereiden, uitvoeren en verwerken van een gedragsonderzoek
 • Differentiaaldiagnose opstellen
 • Opstellen van management- en therapieplan
 • Verslaggeving
 • Praktische ondersteuning van het gezin
 • Risico-analyse bij agressie
 • Cases gedragsconsultaties
Stage 2 - Gedragsbegeleiding bij ongewenst, emotioneel en pathologisch gedrag
 • 1 gedragsconsultatie “schaduwen” bij een professionele medewerker van het Gedragscentrum voor honden
 • 3 gedragsconsultaties zelfstandig uitvoeren onder supervisie van een professionele medewerker van het Gedragscentrum voor honden

Kostprijs

2-jarige opleiding Hondengedragsdeskundige

€4.485 incl. BTW

Er zijn geen verborgen kosten verbonden aan deze opleiding. Alle cursusmateriaal is inbegrepen in de prijs.

Dit bedrag wordt verspreid gefactureerd
(bij inschrijving, augustus 2021, januari 2022
juni 2022 &januari 2023). 

Erkenning

Wanneer u bij ons het diploma ‘Hondengedragsdeskundige’ behaalt, kan u aansluiten bij VDG, de enige onafhankelijke beroepsvereniging voor diergedragsprofessionals in Vlaanderen. Op die manier kan u zich onderscheiden van andere gedragsdeskundigen, en draagt u bij aan de professionalisering van onze sector. 

Wanneer u 

Contact

U kan de folder met meer informatie over deze opleiding
aanvragen via info@gedragscentrumvoorhonden.be

Informatie & inschrijven

In samenwerking met