Laura Bangels

Gedragscentrum voor honden

 

1-jarige opleiding ‘Professionele Hondentrainer’

 

Ben je gefascineerd door honden én door training? Ben je misschien al jaren actief op een hondenschool of in de hondensport? En wil je met je kennis en ervaring andere mensen op weg helpen met hun hond, maar mis je nog een stevige theoretische basis en de meest moderne trainingstechnieken


Dan is onze opleiding Hondentrainer iets voor jou!
 

 

Opbouw Opleiding

De opleiding ‘Professionele Hondentrainer’ bestaat uit 6 theoretische lesdagen en 12 praktijkdagen, aangevuld met stagemomenten (minimaal 30 uren).

Het theoretisch gedeelte wordt begeleid door Laura, het praktijkgedeelte en de stage nemen Jelte en Kelly voor hun rekening.

Bij de theorie krijg je discussievragen als leidraad om de leerstof te verwerken. Deze worden uitgebreid besproken voor het theoretisch examen.

Na het afronden van het theoretisch examen kan je aan de slag met het praktijkgedeelte. Na de praktijkdagen en de stage volgt er een praktijkexamen, waarna je de opleiding succesvol hebt afgerond en aan de slag kan als professioneel hondentrainer, indien gewenst als lid van de beroepsvereniging APDT-BeNe. 

Wie hierna wilt specialiseren tot hondengedragsdeskundige, kan een specialisatiejaar starten waarin o.a oorzaken en behandeling van probleemgedrag, communicatietraining, diagnostiek, … aan bod komt. 

Het aantal deelnemers per groep wordt beperkt tot 10 zodat iedereen de begeleiding krijgt die hij/zij nodig heeft.

Er starten 2 nieuwe groepen in september: 

Weekendgroep: 4/9, 5/9 , 2/10, 3/10, 6/11, 7/11, 27/11 (discussie) & 18/12 (examen). 

Weekgroep: 2/9, 14/9, 28/9, 12/10, 26/10, 16/11, 2/12 (discussie) & 16/12 (examen)

De data van de praktijkdagen, die starten in januari 2022 worden je later meegedeeld.

Vraag nu de uitgebreide folder en het inschrijvingsformulier aan via info@gedragscentrumvoorhonden.be!

 

Module 1 Ethologie van de hond
 • Biologische benadering van gedrag
 • Domesticatie en effecten op anatomie, fysiologie en gedrag
 • Oorzaken van gedrag & motivatieprocessen
 • Zintuiglijke waarneming van de hond
 • Communicatie van de hond
 • Hondengedrag leren observeren en interpreteren
Module 2 Leerprocessen
 • Niet-associatief leren
 • Associatief leren
 • Complex leren
 • Versterkingsschema’s
 • Fysiologische effecten van training
 • Herkennen van stress tijdens de training
Module 3 Gedragsontwikkeling
 • Ontwikkelingsfasen van de hond
 • Principes van gedragsontwikkeling, inprenting, socialisatie en hechting
 • Invloeden van genetische achtergrond
 • Ouderdomsverschijnselen
 • Ethologische behoeften van de hond
Module 4 Emoties & stress
 • Mechanisme, evolutie, functie en ontwikkeling van emoties bij honden
 • Fysiologie van een stressrespons
 • Gevolgen van acute en chronische stress
 • Reactiviteit
 • Etiologie en symptomen van emotioneel gedrag zoals angst, agressie, frustratie, … 
Module 5 Praktijk
 • Shaping vs luring & luring 2.0
 • Motivatie, trainingsmateriaal & oefeningen splitsen
 • Impulscontrole
 • Speltechnieken
 • Recall, aandacht, plaats & ontspanningsoefening
 • Volgen aan de lijn
 • Training & beweging voor pups, seniors & alles daartussen
 • EHBO voor honden
Module 6 Communicatietraining
Gastcollege door dr. Erna Claes, doctor in de psychologie en expert-trainer bij Fenrir Consult.

 • Inzichten in communicatie, interacties & menselijk gedrag
 • Hindernissen in communicatie: inzicht & wegwerken
 • Actie = reactie
 • Effectief, opbouwend & motiverend communiceren
 • Inzicht in de bouwstenen van gedragsverandering bij mensen
 • Aandachtspunten om gedragsverandering te ondersteunen
 • Klantgerichte communicatie
 • Managen van verwachtingen
 • Aandacht voor & omgaan met verschillende reacties van mensen
 • Evenwicht tussen empathie en begrenzen
Module 7 Didactiek

Gastcollege door Joséphine Jammaers, klinisch psychologe Ekwoes & docent KU Leuven

 • Leerplannen & doelstellingen
 • Praktische overwegingen bij het organiseren van hondentraining
 • Individueel vs groepstraining
 • Efficiënt instructies geven
 • Prijssetting
Stage
 • Schaduwstage individuele trainingen
 • Schaduwstage groepstraining
 • Instructies geven individuele trainingen
 • Instructies geven groepstrainingen
 • Praktijkdagen klanten zelfstandig begeleiden

Kostprijs

1-jarige opleiding Hondentrainer

€ 3.825 incl. BTW

Er zijn geen verborgen kosten verbonden aan deze opleiding. Alle cursusmateriaal is inbegrepen in de prijs.

Dit bedrag wordt verspreid gefactureerd
(bij inschrijving, bij aanvang van het theoretisch gedeelte en bij aanvang van het praktijkgedeelte). 

Erkenning

Bij het afleggen van het praktijkexamen kan je ervoor kiezen om tegelijkertijd je evaluatie door APDT-BeNe te laten plaatsvinden. Zo krijg je bovenop je diploma ‘Professioneel Hondentrainer’ ook ineens je accreditatie voor deze beroepsvereniging.

Door aan te sluiten bij een onafhankelijke beroepsvereniging kan je je onderscheiden van andere hondentrainers en draag je bij aan de professionalisering van onze sector.     

Contact

Je kan de folder met meer informatie over deze opleiding aanvragen via
 info@gedragscentrumvoorhonden.be

Informatie & inschrijven

In samenwerking met