Laura Bangels

Gedragscentrum voor honden

 

1-jarige opleiding ‘Professionele Hondentrainer’

 

In nauwe samenwerking met Jelte Van Camp en Kelly Huygens van Canifit, organiseren we vanaf september 2020 de 1-jarige opleiding ‘Professionele Hondentrainer’


Deze opleiding legt een duidelijke focus op het praktijkgedeelte, uiteraard aangevuld met theorie over o.a. leerprocessen, lichaamstaal, gedragsontwikkeling en stress bij honden. Zo kan
u met de nodige ervaring, en toch voldoende onderbouwd anderen helpen met de training van hun hond. 

 

Omdat we enkel werken volgens de laatste nieuwe inzichten en zoveel mogelijk wetenschappelijk onderbouwd aan de slag gaan, is deze opleiding ook geschikt als bijscholing voor reeds bestaande trainers en instructeurs.  

 

 Opbouw Opleiding

De opleiding ‘Professionele Hondentrainer’ bestaat uit 6 theoretische lesdagen en 12 praktijkdagen, aangevuld met stagemomenten (minimaal 30 uren).

Het theoretisch gedeelte wordt begeleid door Laura, het praktijkgedeelte en de stage nemen Jelte en Kelly voor hun rekening.

Bij de theorie krijgt u discussievragen als leidraad om de leerstof te verwerken. Deze worden uitgebreid besproken voor het theoretisch examen.

Na het afronden van het theoretisch examen kan u aan de slag met het praktijkgedeelte. Na de praktijkdagen en de stage volgt er een praktijkexamen, waarna u de opleiding succesvol heeft afgerond en aan de slag kan als professioneel hondentrainer. 

Wie hierna wilt specialiseren tot hondengedragsdeskundige, kan deelnemen aan vervolgmodules waarin o.a oorzaken en behandeling van probleemgedrag, communicatietraining, diagnostiek, … aan bod komt. Deze vervolgmodules kan u voltooien in 1 jaar.

Het aantal deelnemers per groep wordt beperkt tot 10 zodat iedereen de begeleiding krijgt die hij/zij nodig heeft.

We starten een nieuwe reeks van deze opleiding in maart 2021 en in september 2021. De lesdagen gaan door op zaterdag en/of op zondag, telkens van 9u30 tot 17u in Lummen of Kaggevinne (Diest) of online (afhankelijk van de coronamaatregelen). 

Data voor de eerstvolgende opleiding:

– Zaterdag 20 en zondag 21 maart 2021
– Zaterdag 24 en zondag 25 april 2021
– Zaterdag 22 en zondag 23 mei 2021
– Zaterdag 5 juni 2021 – voorbereiding examen
– Zaterdag 19 juni 2021 – theoretisch examen

U kan zich nu ook laten registreren op de wachtlijst om te starten in september 2021. U krijgt dan binnenkort een mailtje met alle informatie en dan krijgt u voorrang op inschrijven. Registreren kan door te mailen naar info@gedragscentrumvoorhonden.be  

 

Module 1 Ethologie van de hond
 • Biologische benadering van gedrag
 • Domesticatie en effecten op anatomie, fysiologie en gedrag
 • Oorzaken van gedrag & motivatieprocessen
 • Zintuiglijke waarneming van de hond
 • Communicatie van de hond
 • Hondengedrag leren observeren en interpreteren
Module 2 Leerprocessen
 • Niet-associatief leren
 • Associatief leren
 • Complex leren
 • Versterkingsschema’s
 • Fysiologische effecten van training
 • Herkennen van stress tijdens de training
Module 3 Gedragsontwikkeling
 • Ontwikkelingsfasen van de hond
 • Principes van gedragsontwikkeling, inprenting, socialisatie en hechting
 • Invloeden van genetische achtergrond
 • Ouderdomsverschijnselen
 • Ethologische behoeften van de hond
Module 4 Emoties & stress
 • Mechanisme, evolutie, functie en ontwikkeling van emoties bij honden
 • Fysiologie van een stressrespons
 • Gevolgen van acute en chronische stress
 • Reactiviteit
 • Etiologie en symptomen van emotioneel gedrag zoals angst, agressie, frustratie, … 
Module 5 Praktijk
 • Shaping vs luring & luring 2.0
 • Motivatie, trainingsmateriaal & oefeningen splitsen
 • Impulscontrole
 • Speltechnieken
 • Recall, aandacht, plaats & ontspanningsoefening
 • Volgen aan de lijn
 • Training & beweging voor pups, seniors & alles daartussen
 • EHBO voor honden
Module 6 Communicatietraining
Gastcollege door dr. Erna Claes, doctor in de psychologie en expert-trainer bij Fenrir Consult.

 • Inzichten in communicatie, interacties & menselijk gedrag
 • Hindernissen in communicatie: inzicht & wegwerken
 • Actie = reactie
 • Effectief, opbouwend & motiverend communiceren
 • Inzicht in de bouwstenen van gedragsverandering bij mensen
 • Aandachtspunten om gedragsverandering te ondersteunen
 • Klantgerichte communicatie
 • Managen van verwachtingen
 • Aandacht voor & omgaan met verschillende reacties van mensen
 • Evenwicht tussen empathie en begrenzen
Module 7 Didactiek

Gastcollege door Joséphine Jammaers, klinisch psychologe Ekwoes & docent KU Leuven

 • Leerplannen & doelstellingen
 • Praktische overwegingen bij het organiseren van hondentraining
 • Individueel vs groepstraining
 • Efficiënt instructies geven
 • Prijssetting
Stage
 • Schaduwstage individuele trainingen
 • Schaduwstage groepstraining
 • Instructies geven individuele trainingen
 • Instructies geven groepstrainingen
 • Praktijkdagen klanten zelfstandig begeleiden

Kostprijs

1-jarige opleiding Hondentrainer

€ 3.825 incl. BTW

Er zijn geen verborgen kosten verbonden aan deze opleiding. Alle cursusmateriaal is inbegrepen in de prijs.

Dit bedrag wordt verspreid gefactureerd
(bij inschrijving, bij aanvang van het theoretisch gedeelte en bij aanvang van het praktijkgedeelte). 

Contact

U kan de folder met meer informatie over deze opleiding aanvragen via info@gedragscentrumvoorhonden.be

Informatie & inschrijven

In samenwerking met